Словник термінів

Системне уявлення про те, чим має завершитися динаміка

Сукупність втілень, а також фантомів, які визнаються всіма елементами та феноменами живої системи, але можуть не впізнаватись джерелом. Часто вторинна динаміка наближає всю живу систему до тієї глибинної істини, яка відкриває шлях мета-стратегії.

Імітаційна динаміка, що моделює живу (реальну) динаміку. Наприклад, гра “у війну” – це ігрове моделювання як військових дій без війни, гра “у розлучення” – ігрове моделювання начебто сімейна пара розлучається без реального розлучення.

Унікальний авторський метод Всеволода Зеленіна, що дозволяє моделювати (проектувати та втілювати) можливості повного та всебічного розкриття потенціалу соціальних груп: сімей, громадських та державних організацій, спортивних та бізнес-команд, творчих колективів, бойових підрозділів, політичних партій тощо.

ЖИВА СИСТЕМА – функціональна сукупність елементів та феноменів, пов’язаних динамічними потоками. Прикладами живих систем вважатимуться: сім’ї, організації, етнічні спільноти тощо. Живі системи перебувають у динамічному балансі між буттям, становленням та розпадом.

Системоутворюючий паттерн, що задає і визначає все різноманіття проявів і формує повну сукупність всіх проявлень паттернів динаміки живої системи.

Коучинг – це сфокусований на рішенні, орієнтований на результат і систематичний процес співпраці, під час якого коуч сприяє покращенню виконання діяльності, збільшення життєвого досвіду, самостійного навчання та особистісного зростання людей з нормальних (не клінічних) популяцій.
Ентоні М. Грант

Коучинг – сприяння позитивним змінам, які допомагають людям розвинути свій потенціал.
Дж. Грін

Коучинг – це мистецтво сприяти інтенсивності та якості роботи, навчання та розвитку іншої людини.
Майлз Дауні

Коучинг – це мистецтво сприяти розвитку інших людей. Ефективний коуч допомагає іншим реалізувати свій потенціал, який вони вже мають, але можливо ще не виявили.
Пітер Вріца

Коучинг – це мистецтво сприяти самореалізації людини. Це – оптимізація психічної норми через прояв досі нереалізованого таланту у різних сферах життя у контекстах, які постійно змінюються.
Всеволод Зеленін

Патрерн, що дозволяє живій системі вийти на новий (екологічніший) виток еволюції.

Наративний коучинг допомагає клієнтам змінити свої історії, щоб створити нові варіанти сценарію життя та нові результати.
Наративний коучинг шукає елементи в історіях клієнтів, які можуть бути, переосмислені, щоб знайти нові визначення поточних проблем.
Згідно концепції нарративного коучингу, історії не є об’єктами, які існують непорушно з клієнтом, а створюються спільно під час коучингової сесії.

Нейролінгвістичне програмування (НЛП) – це дисципліна, яка
поєднує в собі науку та мистецтво освоєння досконалості.
Це – сучасна мова програмування, що дозволяє вивчити та кодувати суть відмінностей між звичайними
людьми та тими, хто досяг визначних результатів (геніями), з метою передачі всім
бажаючим їх моделей досконалості, гармонії, лідерства та ефективності в різних
сферах життя.

Магнетичне залучення одного або групи елементів в приречену динаміку системних циклів (див. СИСТЕМНІ ЦИКЛИ). Перебування в Пастці виснажує елемент і веде до загибелі живої системи.

Виявлена ​​сукупність елементів і феноменів живої системи джерела, що він готовий реалізувати.

Процес явної чи прихованої комунікації між елементами живої системи. У потоці виділять полярності мощі та усвідомлення, а також стабілізації та трансформації.

Призначення людини – концепція життя до якої людини особливо палко прагне. Призначення може керувати життєвими рішеннями, впливати на поведінку, формувати цілі, визначати відчуття напрямку та створювати сенс.

Вертикальна вісь живої динаміки, що визначає пріоритети у роботі з втіленнями. Наприклад, клієнт, стаючи джерелом динаміки живої системи, може висловлювати у взаєминах з тим чи іншим елементом, феноменом чи процесом (втіленням) своє уявлення рангу – цей елемент є пріоритетнішим ніж дугою (інші).

Це процес, під яким у динаміці живих систем розуміється копіювання патернів з одного джерела на безліч інших і навпаки. Так кожен елемент живої системи є одночасно відбитим чи компліментарним копіюванням патернів джерела динаміки живої системи, а також проявом живого образу (генома) живої системи.

Напрям у вивченні складних систем, що досліджує їхню поведінку в часі та залежно від структури елементів системи та взаємодії між ними. У тому числі: причинно-наслідкових зв’язків, петель зворотних зв’язків, затримок реакції, впливу середовища та інших. Особлива увага приділяється комп’ютерному моделюванню таких систем. Таке моделювання розроблялося Джеєм Форрестером, Річардом Беннетом та Філісом Фоксом.

Періодично повторювані, кільцеві патерни дії або взаємодії втілень у живих системах. Цикли часто є на заваді еволюції живих систем, створюючи умови, у яких енергія веде до ослаблення (чи розпаду) системи.

Соціальний інтелект (англ. social intelligence) – це сукупність здібностей, що визначає успішність соціальної взаємодії задля досягнення значних цілей.
Соціальний інтелект дає можливість розуміти поведінку та способи мислення інших людей, своє власне мислення
і поведінку, створюючи передумови успішних дій відповідно до ситуації.

Люди в соціумі обмежені рубежами соціального статусу, що наділяє їх певним функціями, правами, привілеями та обов’язками.

Автоська методика Всеволода Зеленіна “Соціальний Ліфт” дає можливість використовувати особистісно конгруентні стратегії соціальної мобільності для покращення (підвищення) свого соціального статусу.

Наразі існує 8 стратегій соціального ліфту:

 • Симпатія – протекція
 • Армія – подвиг
 • Політика – влада
 • Мистецтво – шедевр
 • Шоу – слава
 • Віра – автоитет
 • Наука – знання
 • Спорт – рекорд

Соціальний статус – становище особистості чи соціальної групи у соціальній системі.
Соціальні статуси бувають природжені, приписуваний та досягаються.

 • природжений статус – статус, набутий людиною при народженні (стаття, раса, національність, біологічна страта). У деяких випадках природжений статус може змінюватися: статус члена королівської сім’ї – від народження і доти, доки існує монархія.
 • набутий (досягнутий) статус – статус, який людина досягає завдяки своїм розумовим та фізичним зусиллям (робота, зв’язки, посада, пост).
 • приписуваний статус — статус, який людина набуває незалежно від свого бажання (вік, статус у сім’ї), з часом вона може змінюватися. Зазначений статус буває природженим та набутим.

Статусний ранг – становище індивіда соціальної ієрархії, яке гарантує йому чітко фіксовані правничий та обов’язки.
Соціальний ранг визначається:

 • пануючими в суспільстві на даний момент історії цінностями (ідеологією, етикою, мораллю, світоглядом);
 • нормами (психологічними, соціальними, культурними, політичними тощо), які становлять основу оцінок правильності чи неправильності поведінки;
 • орієнтирами престижу, які залежать від соціальних визначень реальності загалом і власними силами є соціально визначеним, усвідомлюється особистістю як об’єкт орієнтації соціальної дії.

Фаза динаміки живої системи, де духовна криза визначає можливість застосування мета-стратегії.

Образ чогось із минулого чи майбутнього (людини, істоти, предмета, процесу, феномена тощо.). Часто присутні в «невідомих» втіленнях, які приєднуються до первинної динаміки, що тягне за собою непереборну енергію. Для пізнання фантомів застосовується практика ознайомлювальної комунікації, що у тому, що фантому пропонується зробити стосовно джерела дії, завдяки яким його буде пізнано.